Krone

Service og vedlikehold på Krone-materiell er viktig med jevne mellomrom for å redusere slitasje og forebygge skader.

VBK reparerer og foretar service på Krone-påbygg og eventuelt tilhørende aggregat. Vi har arbeidet mye med Krone-produktene.

Krone-produktene dekker et vidt spekter innen tilhengere og containere. Fzw. Bernard Krone GmbH er Europas nest største produsent av transportmateriell i sitt segment.