Scania

Se eksempel nedenfor på nybygg for Scania.

Scania - Vi overflyttet skap, aggregat og bakløfter og monterte slepefeste