Skip navigation


Reparasjon av glassfiberskader på båt

Bildene nedenfor viser en båt med skader før vi startet, undervis i prosessen og ferdig.