Skip navigation


Reparasjon av bobiler

Med høy kompetanse innen glassfiber og tynnplate, er bobiler og campingvogner en del av vår hverdag.

Når uhellet er ute

  1. Få skadenummer. Det første du bør gjøre når det har blitt en skade er at du kontakter forsikringsselskapet og får oppgitt et skadenummer. Du må også skrive en skademelding. Dersom du er ansvarlig for skaden, bestemmer du på et senere tidspunkt om du vil benytte forsikringen til å dekke skaden, eller om du vil dekke den selv.
  2. Overlat jobben til VBK. Ta kontakt med oss, og vi vil ut fra skadenummeret taksere skaden og opprette kontakt med forsikringsselskapet. I normaltilfellene takserer og dokumenterer vi skaden og får den godkjent hos forsikringsselskapet. VBK har tilgang til skadesystemet de fleste forsikringsselskaper benytter.
  3. Bestem om og når skaden skal repareres. Ut fra taksten bestemmer du om dette skal være en forsikringsjobb eller ikke, og vi avtaler når skaden skal repareres. VBK har avtale med forsikringsselskapene om at vi kan foreta reparasjonen på vegne av dem.
  4. Oppgjør. Vi fakturerer forsikringsselskapet med det de skal dekke, og på forsikringsoppdrag betaler du bare din egenandel.

Vi kan reparere alle typer skader på karosseri for bobiler og campingvogner. Det inkluderer også trearbeider, så som stendere, og innvendige og utvendige plater. På biler fra Canada og USA er det typisk en sandwich med kryssfiner, et isolerende materiale i midten, kryssfiner og en glassfiberplate helt ytterst.

Dersom deler ikke er å få tak i, produserer vi dem hos oss. Vi legger vinn på fleksibilitet og nøyaktighet. Finishen skal være optimal i forhold til kundens ønsker!