Skip navigation


Krokløfter

Vi forhandler og monterer komplette VDL-krokløftere.

Se også www.vdlcontainersystemen.com

Både arbeidstilsynet og leverandører krever periodisk kontroll for krokløftere. Denne kontrollen er ikke inkludert i EU-kontroll. Arbeidstilsynet stiller også krav til opplæring for brukere og vedlikeholdspersonell. Dokumentasjon for periodisk kontroll skal ligge i bilen. For å unngå uklarhet ved eventuelt uhell, er det fordel å ha dokumentasjon på all opplæring.