Skip navigation


VSE-styring (hydraulisk styring)

Vi er servicepunkt for ditt VSE-system. Våre ansatte har jevnlige kurs holdt av VSE sine teknikere. Dette medfører at vi holder oss oppdaterte dersom du har behov for deler eller service på ditt utstyr.

VSE

VSE produserer og utvikler styresystemer for lastebiler, busser, spesialkjøretøy og tilhengere. 

Tilhengerstyringssystemer blir stadig mer populære, for mer effektivt å nå vanskelig tilgjengelige steder, for eksempel laste- og losseområder. Dette gjør kjøretøy mer produktive, noe som resulterer i en bedre inntektsmodell for sluttbrukeren. Med VSE-styringssystemer er imidlertid mye mer mulig enn bare å oppnå ekstra manøvrerbarhet.

VSE skiller seg ut i bransjen fordi styresystemene er basert på bruk av elektronikk og hydraulikk.

Den store fordelen sammenlignet med andre styresystemer på markedet er at våre styresystemer er basert på Ackermann-prinsippet, noe som gjør at de kan oppnå en optimal styrevinkel. Dette gjør det mulig å nå vanskelig tilgjengelige steder, og øker et kjøretøys produktivitet med opptil 30 %.

VSE
VSE
VSE
VSE