Skip navigation


Påbygg

Hos oss får du reparert og vedlikeholdt glassfiberpåbygg, containere, kapell, bakløftere, lemmer og gulv. Glassfiberpåbygg er et fokusområde.

Service og vedlikehold på materiell er viktig med jevne mellomrom for å redusere slitasje og forebygge skader. Funksjonelle og skadefrie påbygg er en forutsetning for effektiv transport.

Trenger du nødreparasjon slik at enheten kan gå i trafikk inntil det passer med fullverdig reparasjon? VBK løser problemet.

Kjøle- og fryseskap bygget av Norfrig og Krone
Vi reparerer og foretar service på disse med eventuelt tilhørende aggregat. Du kan trygt foreta ATP-videreføring og godkjenning hos oss. Vi har arbeidet mye med Krone-produktene og har fremdeles deler på lager for Norfrig.

Påbygg fra Krone, Närko, Ekeri, NTM og andre leverandører
Vi foretar service, vedlikehold, reparasjon og overflytting av påbygg.

Westside Racing